En elk jaar sluiten we weer af met de silent disco. Stil Dansen op het vinyl van onze huis-DJ John.